Hody více kostkami

Opens: Wednesday, 23 October 2024, 1:00 AM
Due: Wednesday, 30 October 2024, 12:00 AM

Vytvořte tabulku rozložení pravděpodobností jednotlivých součtů u hodů 2-10 kostkami.