Výuka fonetiky - kosnpekt

Na základě studia podkladů z vybraných didaktik RJ proveďte syntézu hlavních myšlenek a poznatků a vytvořte konspekt (max. 4 normostrany) s uvedením základních a nejdůležitějších poznatků (tj. vytvořte syntetizující velmi stručnou didaktiku fonetiky).

Termín: 1.12.