Úkol 1

Definice fonetické gramotnosti byla od doby vydání publikace rozšířena - porovnejte původní znění (zde, r. 2015) a rozšířené znění (minulý blok, prezentace, 2017) a zkuste se zamyslet nad důvody, které mohly vést k této úpravě a stručně je formulujte.