Topic outline

  • General

    • Osobní zdokonalování techniky plaveckých způsobů kraul, prsa a znak s využitím plaveckých pomůcek (ploutve, packy destičky, pontony,"nudle" apod.). Nácvik a zvládnutí techniky plaveckého způsobu motýlek, včetně celé metodiky nácviku (využití plaveckých ploutví). Rozvoj plavecké vytrvalosti a síly. V praktických hodinách výuky seznámit s hlavními tréninkovými metodami na rozvoji plavecké vytrvalosti a s pomocí časoměrného zařízení (stopky), naučit studenty tyto metody používat. Zdokonalování techniky startů a obrátek. Teorie a didaktika plavání. Bezpečnost a hygienické zásady. Hry a doplňkové činnosti ve vodě.

  • Topic 1

  • Topic 2

  • Topic 3

  • Topic 4