Topic outline

 • General

  • Teoretické zvládnutí obsahu a organizace základní plavecké výuky. Problematika vedení plavecké výuky dětí v základním plaveckém výcviku. Vyučovací metody v plavání, didaktika plavání  dětí v základním a zdokonalovacím plaveckém výcviku, seznámení dětí s podmínkami, organizací, hygienou a bezpečností, výuka plavání podle věkových a výkonnostních skupin, používání plaveckých pomůcek, herní prvky a činnosti. 

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • TEST - zkouška

  • Výsledná známka bude zapsána do SISu jako výsledná známka ze zkoušky. Všechny testy vyhodnocuji individuálně.

   Neplatí pro CŽV - 1. st. ZŠ

  • Výsledná známka bude zapsána do SISu jako výsledná známka ze zkoušky. Všechny testy vyhodnocuji individuálně.

   Neplatí pro CŽV - 1. st. ZŠ