Topic outline

 • General

  • Cílem je osvojení dovedností a schopností pro záchranu tonoucích.

   Hygienické zásady a bezpečnost při výuce plavání. Zvládnutí základních plaveckých dovedností. Nácvik techniky plaveckých způsobů - prsa, znak, kraul, startovního skoku a plavání pod vodou. Záchrana tonoucího a způsoby dopomoci unavenému plavci. Nácvik záchranné akce - skok do neznámé vody, přiblížení, uchopení, narovnání, tažení tonoucího. První pomoc a resuscitace. Korekce dříve fixovaných chyb.

   Dbejte na termíny odevzdávání zadaných úkolů!

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

  • Prostudujte dané materiály včetně videa. 

  • Popište:

   1) Možné způsoby skoků do neznámé vody

   2) Způsoby tažení tonoucího

   3) Rizika vyplývající ze záchrany tonoucího osobním zásahem

   Studijní materiál: Tomáš Miler a kolektiv - Prevence, bezpečnost a záchrana u vody, ISBN 978-80-87432-20-4

 • Topic 5