Topic outline

 • General

  Studenti prohlubují znalosti ze základů hudební teorie osvojené v prvním semestru. Studenti získají základní informace ze světových a českých dějin hudby Studenti obdrží od vyučujícího ukázky 25 skladeb světové a české hudby. Tyto skladby budou součástí poslechového testu na poznávání děl českých a světových skladatelů. V průběhu semestru se uskuteční kolektivní výuka hry na zobcovou sopránovou flétnu. Studentům bude přiblížena nahrávka od BRITTEN, B. Průvodce mladého člověka orchestrem (Variace a fuga na Purcellovo thema). Jedním z cílů předmětu je, aby se studenti seznámili s dělením hudebních nástrojů a dokázali je rovněž vizuálně a sluchově poznat. Náplní předmětu budou rovněž základy taktovací techniky.

  Studenti se specializací HV budou mít v rámci tohoto předmětu základy hudební psychologie a zpracují a budou prezentovat hudební pohádku jako aplikaci hudebně psychologických a pedagogických poznatků.

 • Základy dirigování

 • Základy hudební nauky

 • Poznámky k dějinám hudby

 • Hudební nástroje

 • Hra na zobcovou flétnu

 • Specializace HV: Základy hudební psychologie