Osnova témat

 • Tato kapitola obsahuje studijní materiály a užitečné odkazy k úvodnímu setkání.

  Na obecné rovině se budeme  zabývat e-learningem, jeho významem a historií a autorskými právy. Dále budou zmíněny e-learningové nástroje na UK se zaměřením na LMS MOODLE, kterým se budeme zabývat v 7 následujících setkáních.

  Naplní prvního setkání je založení a nastavení kurzu, zapisování účastníků do kurzu včetně přístupu pro hosty, nastavení kurzu a režim skupin.

  Zde jsou prezentace k prvnímu setkání

  Soubory: 3 Stránka: 1 URL odkazy: 7 Popisky: 2 Test: 1
  Pokrok: 0 z 0
 • Tato kapitola se věnuje didaktice a metodice e-learningu.

  V první prezentaci je zpracováno použití různých nástojů e-learnigu z pohledu pěti nejrozšířenějších teorií učení.

  Prezentace didaktika e-learningu seznamuje s pěti různými ID modely, z kterých lze vycházet při návrhu výuky formou e-learningu. Jednotlivé modely vycházejí z různých teorií učení.

  Soubory: 4 Test: 1
  Pokrok: 0 z 0
 • V tomto oddíle se seznámíme s možností vkládání studijních materiálů do kurzu. Vkládání je velmi jednoduché a intuitivní. Nejprve zapneme režim úprav pomocí ozubeného kolečka vpravo nahoře (druhé tlačítko). Pak v příslušné kapitole, kam chceme materiál vložit klikneme na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál. Zobrazí se nám okno s širokou nabídkou činností a materiálů. Ve spodní části okna vybereme příslušný typ materiálu. Každý typ studijního materiálu je specifický a musíme zvolit ten, který nám nejvíce vyhovuje. Pak materiál vložíme pomocí jeho nastavení.

  Soubory: 2 Stránka: 1 Složka: 1 Knihy: 2 URL: 1 Přednášky: 2 Test: 1
  Pokrok: 0 z 0
 • Úkol: 1 Soubor: 1 Fórum: 1 Ankety: 2 Popisek: 1 Dotazník: 1 Průzkumy: 2 Test: 1
  Pokrok: 0 z 0
 • Úkol: 1 Soubory: 2 Workshopy: 2 Test: 1
  Pokrok: 0 z 0
 • Popisky: 6 Soubor: 1 Slovníky: 2 Databáze: 1 Wiki: 1 Test: 1
  Pokrok: 0 z 0
 • Popisek: 1 Soubor: 1 Testy: 5 URL: 1
  Pokrok: 0 z 0
 • Soubor: 1 Popisky: 3 URL: 1 Test: 1
  Pokrok: 0 z 0
 • Soubory: 5 URL odkazy: 4
  Pokrok: 0 z 0
 • Úkol Turnitin 2: 1
  Pokrok: 0 z 0