Osnova témat

 • 1. Nástroje e-learningu a prostředí LMS Moodle

  Tato kapitola obsahuje studijní materiály a užitečné odkazy k úvodnímu setkání.

  Na obecné rovině se budeme  zabývat e-learningem, jeho významem a historií a autorskými právy. Dále budou zmíněny e-learningové nástroje na UK se zaměřením na LMS MOODLE, kterým se budeme zabývat v 7 následujících setkáních.

  Naplní prvního setkání je založení a nastavení kurzu, zapisování účastníků do kurzu včetně přístupu pro hosty, nastavení kurzu a režim skupin.

  Zde jsou prezentace k prvnímu setkání

  Soubory: 3Stránka: 1URL odkazy: 7Popisky: 2Test: 1
 • 2. E-learning z pedagogického hlediska

  Tato kapitola se věnuje didaktice a metodice e-learningu.

  V první prezentaci je zpracováno použití různých nástojů e-learnigu z pohledu pěti nejrozšířenějších teorií učení.

  Prezentace didaktika e-learningu seznamuje s pěti různými ID modely, z kterých lze vycházet při návrhu výuky formou e-learningu. Jednotlivé modely vycházejí z různých teorií učení.

  Soubory: 4Test: 1
 • 3. Tvorba studijního obsahu

  V tomto oddíle se seznámíme s možností vkládání studijních materiálů do kurzu. Vkládání je velmi jednoduché a intuitivní. Nejprve zapneme režim úprav pomocí ozubeného kolečka vpravo nahoře (druhé tlačítko). Pak v příslušné kapitole, kam chceme materiál vložit klikneme na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál. Zobrazí se nám okno s širokou nabídkou činností a materiálů. Ve spodní části okna vybereme příslušný typ materiálu. Každý typ studijního materiálu je specifický a musíme zvolit ten, který nám nejvíce vyhovuje. Pak materiál vložíme pomocí jeho nastavení.

  Soubory: 2Stránka: 1Složka: 1Knihy: 2URL: 1Přednášky: 2Test: 1
 • 4. Nástroje pro komunikaci

  Úkol: 1Soubor: 1Fórum: 1Ankety: 2Popisek: 1Dotazník: 1Průzkumy: 2Test: 1
 • 5. Sběr a hodnocení prací studentů

  Úkol: 1Soubory: 2Workshopy: 2Test: 1
 • 6. Rozvíjení spolupráce studentů

  Popisky: 6Soubor: 1Slovníky: 2Databáze: 1Wiki: 1Test: 1
 • 7. Testování v Moodlu

  Popisek: 1Soubor: 1Testy: 5URL: 1
 • 8. Sledování aktivity studenta

  Soubor: 1Popisky: 3URL: 1Test: 1
 • Téma 12

  Úkol Turnitin 2: 1