Topic outline

 • Cíl kurzu a podmínky zakončení

  Cílem předmětu je seznámení s problematikou politického marketingu z teoretické perspektivy, kdy se zaměříme na kořeny disciplíny s jejím vývojem a současnou aplikací. Kurz bude rozdělen do tří tematických bloků, kdy se na disciplínu zaměříme teoreticky, z historické perspektivy a praktické tedy aplikační. Nejprve se tak budeme soustředit na vysvětlení teorie politického marketingu (základní definiční problematika, přebrané nástroje z klasického marketingu, pozornost bude věnována i problematice etablování se politického marketingu jakožto akademická disciplína atd.). V další části se se budeme bavit o vývoji disciplíny z historického a sociálního hlediska (vznik disciplíny ve Spojených státech amerických, globalizace politických kampaní, role politických konzultantů). V závěru kurzu se zaměříme na praktické dopady politického marketingu a v rámci přednášek budou studenti seznámeni s vybranými případovými studiemi volebních kampaní.

  Výstupy:

  1. SWOT analýza stranických lídrů (20 bodů, 20 % z hodnocení)

  Student/ka si vybere JEDNU z parlamentních STRAN (ne koalic). Termín odevzdání SWOT analýzy je 19. dubna 2023 elektronicky výhradně do odevzdávárny v Moodle (půlnoc). Striktní rozsah 4-6 NS. Součástí je i krátké představení subjektu. Hodnotí se práce se zdroji, argumentace i formální a gramatické náležitosti. Doporučujeme psát až po hodině 29. března (výzkum volebního trhu).

  2. seminární práce (40 bodů, 40 % z hodnocení)

  Seminární práci píšou studenti na téma související s teoretickým rámcem probíraným v kurzu. Doporučujeme téma diskutovat s vyučujícími. Deadline odevzdání je 26. dubna 2022 (půlnoc) elektronicky výhradně do odevzdávárny v Moodle. Striktní rozsah 8 NS (± 10 %). Písemná práce musí splňovat veškeré akademické náležitosti, hodnotí se aplikace teorie, práce se zdroji, argumentace i formální a gramatické náležitosti.

  3. závěrečný test (40 bodů, 40 % z hodnocení) – dle aktuální epidemiologické situace prezenčně, nebo ústní zkoušení online formou, příp. online test.

  Maximální bodový zisk je 100 bodů, pro absolvování kurzu je nutné získat nejméně 51 bodů. Pro absolvování kurzu je nutné splnit všechny tři části!

 • 15. února: Úvodní hodina, teorie politického marketingu I.

 • 22. února: Speciální přednáška o politickém marketingu- host Paul Baines

  • definiční problematika
  • vnější a vnitřní přístup k politickému marketingu
  • práce se zadanou literaturou:
   • Henneberg, S. C. M. (2004): The views of an advocatus dei: Political marketing and its critics, In: Journal of Public Affairs, 4:3.
   • Henneberg, S. C. M. (2003): Generic Functions of Political Marketing Management, Working papers series, University of Bath.
   • Scammel, M. (1999): Political Marketing: Lessons for Political Science, str. 718-739 (22 stran anglicky).
 • 1. března: Teorie politického marketingu II

  • seznámení se s hlavními modely a trendy ve výzkumu
  • odlišení politického marketingu a politické komunikace
  • četba:
   • Chytilek, R., Eibl, O., Matušková, A. (2012): Teorie a metody politického marketingu, Brno: CDK.
   • Henneberg, S. C. M.(2002): „Understanding Political marketing“. In The Idea of Political Marketing, . 93-108 (16 stran anglicky).
 • 8. března: Volební aktéři

  • kdo je politický aktér
  • role politických stran a kandidátů
  • vliv politického systému (forma demokracie, demokratický režim, volební systém)
  • teorie voleb druhého řádu
  • četba:
   • Lees-Marshment, J. (2001): The product, sales and market-oriented party: How Labour learnt to market the product, not just the presentation, European Journal of Marketing, 35, 9/10, 1074-1084.
   • Lees-Marshment, J. and Lilleker, D. G. (2005): Introduction: rethinking political party behaviour In: Lees-Marshment, J. and Lilleker, D. G. Political Marketing a Comparative Perspective, 1-14.
   • Newman, B. I. (1999) A predictive Model of Voter Behavior. In Newman, B. I. (ed.): Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks – London – New Delhi: SAGE, str. 259-282.
 • 15. března: Vstup hosta

 • 22. března: Personalizace politiky a POLMARK

  • definice a kořeny konceptu
  • typy personalizace v politice
  • příbuzné koncepty
  • četba:
   • Karvonen, Lauri. (2009): The Personalisation of Politics: A Study of Parliamentary Democracies. Colchester: ECPR Press, 4-21.
   • Voženílková, M. (2018): Personalizace politiky v České republice. Brno: Muni Press. Str. 26-34.
 • 29. března: Výzkum volebního trhu

  • co to je volební trh a jeho aktéři
  • faktory definující volební trh, etapy trhu
  • průzkumy a preference
  • SWOT analýza a message box
  • četba:
   • Shama, A. (1976): The Marketing of Political Candidates, Journal of the Academy of Marketing Science, Fall, 4,4, 764-777.
   • Ormrod, R. (2005): A Conceptual Model of Political Market Orientation, In Lees-Marshment J., Wymer W. W.: Current Issues in Political Marketing, 47-64.
   • Mitchell, P. - Daves, R. (1999): Media Polls Candidate and Campaigns. In Newman, B. I. (ed.): Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks – London – New Delhi: SAGE, str. 177-195.
 • 5. dubna: Strategické nástroje a POLMARK

  • segmentace
  • targeting
  • positioning
  • průzkumy
  • četba:
   • O’Shaughnessey, N. (2001): The Marketing of Political Marketing, European Journal of Marketing, 35, 9/10, 1047-1057.
   • Kotler, P. (1975):  Overview of Political Candidate Marketing. In: Advances in Consumer Research 2.1: 761-769.
   • Baines, P. (1999): Voter Segmentation and Candidate Positioning. In Newman, B. I. (ed.): Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks – London – New Delhi: SAGE, str. 403-420.
 • 12. dubna: Volební reklama a nové online nástroje

  • přehled základních reklamních prostředků využívaných v kampaních
  • příklady zajímavých použitých reklamních předmětů atd.
  • četba:
   • Niffenegger, P. B. (1989): Strategies for Success from the Political Marketers, In The Journal of Consumer Marketing, Vol. 6 No. 1 Winter, 45-51 stran anglicky).
   • Kotler, P., Sidney J. L. (1969): Broadening the Concept of Marketing. In: Journal of Marketing 33: 10-15.
   • Norris, P.: Political Communications and Democratic Politics, http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/acrobat/bartle.pdf
 • 19. dubna: Čtecí týden

  • deadline odevzdání SWOT analýza! (6. 4. do 24.00 via Moodle)
  • možnost práce na SWOT analýzách, příp. na seminárních pracích

 • 26. dubna: Politický marketing v praxi

  • případové studie z volebních kampaních, ČR i zahraničí
  • proč strany potřebují marketing (s důrazem na rozvoj politického marketingu, brandingu nových politických stran)
  • diskuze
  • četba:
   • Plasser, F. - Scheucher, Ch. - Senft, Ch. (1999): Is There a European Style of Political Marketing? In Newman, B. I. (ed.): Handbook of Political Marketing, Thousand Oaks – London – New Delhi: SAGE, str. 89 – 109.
   • Maarek, P. J. (1992): „Birth and Rise of Political Marketing in the United States“. In Political Marketing and Communication, London: John Libbey & Company Ltd., str. 7-21.
   • Bradová, E. (2005): Od lokálních mítinků k politickému marketingu, Brno: MPU, str. 49-57.
   • O ́Shaughnessy, N. J. (1990): High Priesthood, Low Priestcraft: The Role of Political Consultants. European Journal of Marketing 24, č. 2, str. 7-23.
 • 3. května: Zpětná vazba k seminární práci

 • 10. května: Rektorský den (volno)

 • ODEVZDÁVÁRNA