Topic outline

  • Své nápady pište do 13.10.

  • Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem a hodnocení předmětu tvoří dvě složky - průběžné (nepovinné) domácí úkoly (40%), týmová práce na marketingovém plánu pro fiktivní  nebo existující firmu - bude domluveno na semináři (60%) - součástí je i finální prezentace marketingového plánu jeho tvůrci. 

   Plnění průběžných zadaných úkolů. Zadání DÚ najdete vždy v Moodlu (většinou v rámci prezentace), která vám bude zveřejněna elektronicky. Domácí úkoly odevzdáváte do Moodle včas. Na pozdě odevzdané úkoly nebude brán zřetel. Výjimku tvoří úkoly studentů/studentek, kteří byli nemocní a mají na to potvrzení od lékaře. Domácí úkoly sice nejsou povinné, ale budou mít vliv na konečné hodnocení. Jejich neodevzdání může zásadně snížit celkové hodnocení za kurz!

   Klasifikace proběhne podle systému ECTS grading na stupnici A-F. 

   Celkový výkon studenta/ky bude uveden v procentech (0-100 %) a dle nich stanovena klasifikace: 0-50 % = F, 51-60 % = E, 61-70 % = D, 71-80 % = C, 81-90 % = B a 91% a více = A)


 • Informace k předmětu

 • 5.10. Úvodní lekce

  • Budeme s ním pracovat minimálně na dvou přednáškách

  • Sem vkládejte rešerši přečtených textů.

   Máte přečíst dva ucelené texty, z každého uděláte výtah toho nejdůležitějšího na cca 0,5 - 0,75 stránky. Napíšete to však do jednoho dokumentu. 

   Vkládejte ve formátu pdf.

   Pokud zde nebudou nějaké nesrovnalosti, uvidíte u tohoto úkolu pouze počty bodů, nikoliv komentář.

 • 12.10. Dějiny podnikání

 • 19.10.

 • 26.10.

 • 2.11. Aktivity a business plán

  • Svoboda (viz prezentace 2. blok - interní komunikace) určil 12 aspektů firemní komunikace. V prezentaci je máte zobecněné, aby se hodily jak pro externí, tak interní komunikaci. Vyberte si z nich 6 a u těch jasně popište oba směry zvlášť - jak chápete ten který aspekt zvlášť v roli interní komunikace a jak v roli externí komunikace?


   Prosím, odevzdávejte v pdf.

 • 9.11. - principy marketingového plánu

  • Přečtěte si příběhy slavných podnikatelů. U každého vyberte aspoň 2 životní/profesní milníky, které byly důležité pro jeho podnikatelský úspěch. Napište je a připište, proč si myslíte, že zrovna toto je ten důležitý milník. 

   Rozsah maximálně 1normostrana (1800 znaků = 1NS)

   Prosím, odevzdávejte v pdf.


 • 16.11. - samostudium (principy založení podniku)

 • 23.11. Značka, logo, strategie

 • 30.11. Marketingové strategie, Marketingová taktika - konzultace pokroku

  • Marketingový plán děláte pro období 1 roku /pokud nezvolíte jinak/. Vaše firma je fiktivní, může být a začátku své existence nebo může být již zaběhnutá a stojíte jen na začátku nového plánovacího období.

   Název firmy

   2-3 produkty a jejich popis

   segmentaci zákazníků formou person nebo klasických faktorů segmentace (asi budete mít 2-3 segmenty) a vyberete si, na jaký/jaké zacílíte

   zmapování konkurence

   zmapování trendů ve společnosti a/nebo drobný výzkum "zákazníků", který můžete udělat na svých vrstevnících, pokud jsou produkty vhodné pro ně.

   vizi a misi - dobrovolné, cíl (e) SMART na rok

   swot analýza (můžete doplnit volně i jinými analýzami)

   logo (můžete i slogan) a jeho různé provedení, takový malý brand manuál (stačí jen velmi krátce, aspoň dvě varianty loga a jejich použití (černobílé a barevné provedení apod.)

   výběr marketingové strategie (vybíráte business strategii, která bude zastřešující, na to naváže rozpracovaná marketingová - jak bude vypadat komunikace, cenotvorba, produktová a distribuční strategie - aspoň náznakem. Představené strategie můžete různě upravovat dle situace na trhu, firmy, jejího životního cyklu aj. Strategie navazují na cíl! :) 

   pak následuje taktika, kterou si představte jako kroky, které musíte podniknout, abyste dosáhli stanoveného cíle v souladu s vybranou strategií. Klidně vkládejte do tabulek. Můžete dělat i různé malé media plány, můžete si s tím pohrát. Udělat ukázky příspěvků na sociální sítě a jiné.

   vyčíslete náklady, které potřebujete na provedení taktiky 

   uveďte rizika, jak jim předcházet a co to znamená, když nastanou (scénáře)


   Vše dáte do jednoho souboru a od 11. týdne do konce 12. týdne (23.12.) můžete odevdávat v Moodlu.

   Ve 12. týdne bude krátká 2 min prezentace - nepotřebujete ppt prezentace! Mluví jeden z týmu.


 • 7.12. Rizika - analýza rizik, Finanční plán

 • 14.12. Procesy v podniku

 • 21.12. Prezentace - 2 minuty základní shrnutí marketingového plánu (akceptuji max 3 minuty :) )