Topic outline

 • General

 • Seznámení se s prameny

  Prostudujte si přiložené prameny a odpovězte na otázky.

 • Studium literatury I

  Pročtěte si oba odborné texty a zodpovězte otázky.

 • Studium pramenů a badatelské otázky

  Prohlédněte si další prameny k památníkům, o kterých jednala a Ideová rada. Zodpovězte otázku, týkající se studia pramenů.

 • Výběr místa paměti

  Diskutujte s kolegy a kolegyněmi o výběru vhodného místa, kde by bylo podle vás možné uplatnit metodologii paměťových studií.

 • Studium literatury II

  Konkrétní četba bude upravena podle preferencí studentů a studentek.

  Na základě četby se vraťte k diskuzi o konkrétních pomnících nebo místech paměti.

 • Rešerše pramenů

  Pokuste se ke zvolenému místu najít více informací. Případně se zaměřte na místa, kde by bylo možné další informace získat. Můžete využít i některý z odkazů, jež jsou uvedeny níže.

 • Návrh výzkumu

  Navrhněte struktura dalšího výzkumu, formulujte badatelskou otázku, zdroje ze kterých budete vycházet, tematické okruhy apod.