Topic outline

 • Výběrový kurz D - Základy didaktiky práva

  V rámci předmětu se studenti a studentky seznámí s tím, jak vyučovat právo na středních, ale i základních školách. Konkrétní oblasti práva, kterým se bude kurz nejvíce věnovat, budou vycházet z potřeb studujících a budou dohodnuty na prvních seminářích. Kromě práva jako takové bude kladen důraz i na konkrétní metody, které je vhodné při výuce použít. Protože vyučující kurzu sami právo na středních školách vyučují, budou se studenty a studentkami sdílet právě ty metody výuky práva, které se jim v praxi nejvíce osvědčily. A spolu s nimi pochopitelně i celou řadu svých rozmanitých dobrých i špatných zkušeností s tím, na co si (nejen při výuce práva) je dobré dát pozor. Budoucí učitelé a učitelky základů společenských věd a občanské výchovy si tak ze semináře odnesou tipy na vhodné materiály a případy, které výuku značně usnadňují či oživují, i řadu konkrétních aktivit, pomocí kterých mohou svým budoucím studentům právo lépe přiblížit. V neposlední řadě se dozvědí také o možnostech, jak zapojit svoji budoucí třídu či školu, ale také sebe samotné, do projektů, které aktivně propojují svět práva se světem výuky na základních či středních školách. Představeny budou například metody výuky práva prostřednictvím simulovaných soudních jednání či možnost zapojit do výuky práva studenty právnických fakult. Vyučující kurzu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve své disertační práci se věnoval problematice právního vědomí a výuky práva na středních školách. Současně též absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor anglický jazyk a literatura a společenské vědy). Na Právnické fakultě je hlavním garantem programu Street Law (www.streetlaw.eu).

 • Co je Street Law a jak učit právo na střední škole

 • Užitečné aktivity pro začátek

 • Simulované soudy

 • Databáze aktivit

 • Film, média a právo

 • Evaluace předmětu

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14