FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

Kolektiv autorů. Právo pro každého – učebnice „Právo pro každý den – Street Law“, Partners Czech, Praha 2001.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

URBAN, Michal. Prakticky orientované metody výuky – historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, Jan a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s. (dostupné na: http://ppp.prf.cuni.cz/…law_tisk.pdf).

URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013, 90 s.

Last modified: Monday, 28 May 2018, 1:01 AM