Vyberte si jednu variantu simulovaného soudu a pokuste se identifikovat možné potíže s realizací