Didakticky zanalyzujte a případně upravte jednu z doporučených aktivit