Topic outline

 • General

 • 1 Pojetí občanství

 • 2. Didaktická znalost oboru

 • 3 Úlohy a formulace cílů

 • 4 Obsah učiva a jeho struktura

 • 5 Práce s obsahem učiva

 • 6 Metody a formy vyučování

 • 7 Ukázka postupů ve výuce: téma zájmové a nátlakové skupiny

 • 8 Návrh postupu vyučování

 • 9 - 11 Mikrovyučování

 • 12 Hodnocení naplnění cílů, zadání seminární práce