Topic outline

 • Topic 1

  26.2. Formování poválečné Evropy - Zakládající šestka v rámci ESUO a diskuze nad motivacemi jednotlivých zemí 

  Referáty - 1) Německé priority a role Waltera Hallsteina a Konrada Adenauera

                 2) Role Francie na formování Evropy – přínos Jeana Monneta

  Četba:  Bond, M. Smith, J., Význační Evropané, Praha: Evropský literární klub, 1998, s. 81-105 a 155-187

 • Topic 2

  5.3. Velká Británie - evropská země nebo atlantický ostrov? 

  Referáty - 1) Problémy vstupu V. Británie do EHS

                 2) Britský euroskeptismus a jeho vývoj

  Četba: Geddes, A., The European Union and British Politics, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004, s. 57-93, 181-210 a 225-232.

 • Topic 3

  12.3. Skandinávie - má smysl být součástí Evropy?

  Referáty - 1) Švédské (dánské) členství s výjimkami

                 2) Norsku je lépe o samotě

  Četba: Archer, C., Norway outside the European Union: Norway and European integration from 1994 to 2004, New York: Routledge, 2005, s. 41-63.

  Granell, F., The European Union´s Enlargement Negotiations with Austria, Finland, Norway and Sweden, Journal of Common Market Studies, Vol. 33, No. 1 (1995), pp. 117-141.

 • Topic 4

  19.3. Řecko v EU – černý pasažér nebo oběť ekonomické krize? 

  Referát - Problémy řeckého členství v EU

  Četba: Sklias, P and G. Maris, The Political Dimension of the Greek Financial Crisis, Perspctives on European Politics and Society, Vol. 14, No. 1, 2013, pp. 144-164.

 • Topic 5

  9.4. Pyrenejský poloostrov v Evropě - výzvy, které přinesl vstup Španělska a Portugalska evropským institucím

  Četba: António Goucha Soares (2007) Portugal and the European Union: The ups and downs in 20 years of membership. In Perspectives on European Politics and Society, 8:4, 460-475.

 • Topic 6

  Itálie a její role v EI + Turecko součástí Evropy.

 • Topic 7

  Vstup Česka do EU a východní rozšíření:

  Kodaňská kritéria - rovný přístup?

  Vstup Česka do EU - vyjednávací proces a aktuální situace