Topic outline

 • General

 • Základní informace o kurzu

  Tento kurz je základním kurzem pro všechny účastníky předmětu "Úvod do historigrafie pro nehistoriky" (AHSFF0001). Harmonogram průběhu kurzu naleznete v příloze. Případné problémy s moodle a jakékoliv další otázky směrujte na Čeňka Pýchu (cenek.pycha@ff.cuni.cz).

 • Husitství jako téma historiografie

  V tomto kurzu se seznámíme s metodami historické vědy na příkladu husitství. Toto období jsme vybrali, protože patří ke klíčovým tématům české historiografie. Existuje velké množství různorodých zobrazení a výkladů, které mohou ilustrovat proměny přístupů k historii a dobře poslouží jako expozice pro náš úvod do historiografie.

  Zde se seznámíte s celou řadou zpodobení Jana Husa i širšího tématu husitství. Přes různá výtvarná zobrazení mistra Jana, vědecké i literární popisy jeho mládí, pokusy historiků o vymezení jeho významu pro národ až po současná filmová zpracování husitské látky se dostaneme ke klíčovému úkoly tohoto kurzu, jímž je pokus o obecnější definici metod historické vědy. Soubor materiálů k husitství nám zde poslouží jako konkrétní případová sonda do historiografie, jež ilustruje přístupy k zkoumání minulosti.

  Tímto základním kurzem je třeba projít do 18. 10. 2018. Na výstupy úvodního kurzu naváže přednáška a další práce v rámci předmětu Úvod do historiografie.

 • Jak se měnilo zobrazování Jana Husa?

  V galerii naleznete zobrazení mistra Jana Husa z různých dob. Pokusíme se určit, jak se v průběhu staletí zpodobení Husa měnilo. Zamyslíme se nad širšími souvislostmi těchto posunů v zobrazení významné osobnosti nejen českých národních dějin.

 • Jak ukazuje Husa věda a jak historická beletrie?

  V čem se odlišuje popis Jana Husa ve vědecké práci od jeho charakteristiky v historickém románu? Pro srovnání jsme vybrali ukázky ze současné produkce. Beletrii zastupuje próza Vlastimila Vondrušky, vědu pak Husova biografie od historika Františka Šmahela. Zaměřili jsme se na Husův spíše osobní a neformální život a jeho rodný kraj.

 • Jak se měnil význam husitství?

  Výklad husitství tvořil vždy důležitou součást širšího pojetí českých národních dějin. Moderní historiografie se vymezovala vůči jednostranně nacionálním výkladům Husa a jeho doby a vymezovala vlastní vědeckost v tzv. sporu o smysl českých dějin. Vybrané texty ilustrují možné přístupy k aktualizaci husitství pro současnost v době od konce 19. století po období po roce 1945. Pokusíme se sledovat rozdíly v přístupech k husitství a ve výkladech jeho významu pro národ.

 • Jakou roli má husitství v dnešní společnosti?

  Poslechněte si diskuzi Jiřího Svobody, režiséra televizního hraného filmu Jan Hus (ČT 2015), s historikem Michalem Stehlíkem, jež právě na příkladu nejnovějšího filmového zpracování husitství reflektuje rozdíl mezi vědou a uměním. Návazně se pokuste zodpovědět obecnější otázky, které se dotýkají role historie v současné společnosti.

 • Na čem se zakládá vědeckost historiografie?

  Nyní se dostáváme ke klíčovému výstupu tohoto kurzu, jemuž byste měli věnovat dostatek času a úsilí. Pokuste se v textu o rozsahu 1-3 normostrany popsat metody, na nichž je založen vědecký přístup k poznání minulosti. Měli byste napsat jakousi pracovní definici historiografie, v níž zdůrazníte výzkumné postupy a zdroje (obrazně řešeno nástroje a materiál), které určují povahu historické vědy. Můžete si pomoci konkrétními příklady a situacemi, jichž jsme se dotkli při sondě do husitství. Nebojte se nejednoznačných formulací, klidně napište i něco, čím si nejste zcela jisti. S "definicí" historiografie budeme dále pracovat, naváže na ni společná přednáška, vrátíme se k ní na úplném závěru kurzu.

  Úkol je potřeba odevzdat do 18. 10. 2018

 • Doporučená studijní literatura

  Zde naleznete texty, které mohou být inspirací pro klíčový úkol kurzu. Nabízíme zásadní shrnující reflexe, které uvádějí do problému historiografie. Pokud hledáte méně náročné práce, začněte "Úvodem do studia dějepisu", který vás může následně směřovat v dalším čtení po linii jednotlivých témat a problémů. Hezky přístupná je také klasická práce Marca Blocha. Pro ty náročnější z Vás pak lze doporučit ještě kolektivní monografii "Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě" z roku 2014, kterou ovšem z technických důvodů není zatím možné nahrát do moodlu.

 • Další kurzy v moodle zaměřené na práci s prameny

  V dalším průběhu kurzu se přihlásíte k jednomu z níže nabízených témat. Rozdělení témat proběhne elektronicky 5. 11. od 17:30.