Věnceslav Černý - Upálení Mistra Jana Husa (knižní ilustrace kolem roku 1900)