Pokus o definici historické vědy, jejích metod a zdrojů poznání

Odevzdání závěrečného úkolu k husitství.