Topic outline

 • Úvodní informace

  Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz%20%281%29.jpg

  Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

 • E-learning z pedagogického hlediska

 • Odkazy na práci s Moodlem

 • Vkládání videa

 • Vkládání souborů

  • Ukázka složky s více soubory (s možností stáhnout všechny soubory ve složce)

  • PDF kniha Moderně s Moodlem

 • Učební materiály

  • Modul Kniha umožňuje vytvořit vícestránkový studijní materiál s obsahem děleným na kapitoly a podkapitoly. Knihy mohou kromě textu obsahovat obrázky a další mediální soubory. Jsou vhodné zejména pro zobrazování delších pasáží textu členěného na jednotlivé sekce.

   Knihu lze např. použít

   • jako studijní materiál pro jednotlivá témata
   • jako metodickou příručku či manuál pro učitele
   • jako sbírku ukázkových výstupů studenta
  • Podobný modul jako kniha, ale zobrazí se pouze jedna stránka s možností úprav.

 • Přednáška, Test, Úkol

 • Nástroje pro komunikaci

  • Které je otevřené všem účastníkům nebo pouze určitým skupinám uživatelů

  • Modul Anketa umožňuje učiteli položit otázku a definovat výběr z více odpovědí.

   Výsledky ankety mohou být studentům zpřístupněny poté, co odpoví, po jistém termínu nebo případně nikdy. Výsledky lze zobrazovat jmenovitě i anonymně.

   Anketu lze např. použít

   • jako stimulační nástroj k uvedení probíraného tématu
   • jako nástroj pro rychlý sběr dat k posouzení úrovně porozumění tématu
   • k hlasování - pro usnadnění rozhodování, např. nad dalším směrem ubírání kurzu apod.

   Líbí se Vám anketa?

 • Rozvíjení spolupráce studentů

 • Kontakt