1. Úvod

Modul Kniha umožňuje vytvořit vícestránkový studijní materiál s obsahem děleným na kapitoly a podkapitoly. Knihy mohou kromě textu obsahovat obrázky a další mediální soubory. Jsou vhodné zejména pro zobrazování delších pasáží textu členěného na jednotlivé sekce.

Knihu lze např. použít

  • jako studijní materiál pro jednotlivá témata
  • jako metodickou příručku či manuál pro učitele
  • jako sbírku ukázkových výstupů studenta