Moodle

MOODLE

Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku). 

 

Moodle.org [edit]

 

Více na: https://moodle.org/?lang=cs

 

Moodle.com [edit]

 

Více na: https://moodle.com

 

en.wikipedia.org/wiki/Moodle [edit]

 

Více na: https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle