Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

Adobe Connect

Adobe Connect je videokonferenční nástroj založený na technologii Adobe Flash. Díky své nenáročnosti na technické a softwarové vybavení nalézá uplatnění pro online schůze, virtuální e-learningové školení či pro webové semináře.

 

Více na: https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html


M

Moodle

Moodle [ˈmuːdəl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu.

 

Více na: https://moodle.com


S

Streamservery

Slouží k ukládání a přehrávání videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací Adobe Connect.

 

Více na: https://dl.cuni.cz/streamserver/


T

Turnitin

Turnitin je systém, který slouží k detekci i prevenci plagiátorství a zvýšení kvality akademických prací. 

 

Více na: https://www.turnitin.com/cs