Topic outline

 • Zkouška z didaktiky 4 proběhne takto:

  Studentky zpracují jeden zkouškový okruh, který prezentují při skupinové zkoušce. Na základě prezentace budou hodnoceny v kurzu a dostanou zpětnou vazbu k zvládnutí učiva vzhledem k SZZ.

  Okruhy jsou rozděleny takto:

  Čanigová okr. 1

  Ježilová 2

  Křížková 3

  Landíková 4

  Šebelová 5

  Šilarová, Horáková 6

  Štinglová 7

  Šubrtová 8

  Švarcbachová, Virtová 9

  Studentky, které dosud neprezentovaly strukturu portfolia tak učiní v průběhu skupinové zkoušky nebo při individuální TEAMS zkoušce 12.5.

  Insea: článek o kurikulární reformě ve Vv: https://www.insea.cz/publikace

 • 25.2. shlédnutí videa; samostatná práce

  Setkání proběhne formou samostatného sledování videa a následné analýzy.

  1.Shlédněte video zde  https://mdisk.pedf.cuni.cz:5003/sharing/RemSKjalA

  2. Napište nestrukturovanou reflexi videa. Na záznam se můžete podívat kolikrát budete chtít, můžete ho vidět, přetáčet. Pište celé věty, rozsah není stanoven. Všímejte si zajímavých momentů ve výuce Vv.

  3. Text uložte pod odkaz DÚ1; vytištěný si ho přineste na příští setkání 3.3.

 • 3.3. společná reflexe videozáznamu

  společná reflexe sledovaného videa DÚ1

  kódování reflexí

  transkript záznamu:

 • 10.3. Reflexe/hodnocení, specifika hodnocení ve Vv. Typy, formy hodnocení

  Reflexe, Hodnocení, klasifikace ve Vv na 1.st. ZŠ

  1) přednáška; úvod do problematiky

  2) diskuse

  S jakými typy hodnocení jste se ve Vv setkali?

  O jakých metodách či postupech hodnocení jste slyšeli (a nemáte s nimi přímou zkušenost)?

  Jaké hodnocení jste považovali za přínosné a v čem?

  četba D. Schon,

  DÚ2 Reflexe-postupy a metody hodnocení +D. Schon.

  Úkol vložte do Moodlu

 • 17.3. samostatná práce analýza a reflexe videozáznamu

  Shlédněte záznam hodiny Vv, ZŠ Korunovační kresba portrétu

  https://www.uschovna.cz/zasilka/WAXNVUSKNX7N73DF-U7J/ uloženo do 26.3. 2020

  Vypracujte analýzu dle přiloženého rámce

  Uložte analýzu do Moodle jako DÚ3. Vytištěnou si ji přineste na další setkání.

 • 24.3. Společná analýza videa 2 portrét

  Pracujte takto ve skupinách - děkuji za Vaši rychlou odezvu

  1. Gabriela Čanigová, Kristýna Štinglová, Zuzana Švarcbachová
  2. Kristýna Ježilová, Kristýna Šebelová, Kristýna Horáková
  3. Adéla Šubrtová-Solčanská, Julie Křížková, Kristýna Landíková
  4. Tereza Šilarová, Nikola Virtová

  1. Prostudujte analýzy 2 spolužaček. Terezka a Nikola pracují jen 2. Najdete je na google disku. Pošlu všem odkaz složky přes SIS.

  2. Okódujte  je. Každá kóduje svoji a 2 cizí reflexe. Ve Wordu anebo vytisknout a naskenované vložit. Domluvte se ve 3, co bude pro Vás snazší.

  Sledujte shodné/odlišné momenty.

  Společná diskuse :( se zatím odkládá. Prověřím své/naše online možnosti.

 • 31.3.Kvalita dětských vv prací

  VYberte si každá jedno z alb portfolia, která jsem dělala s dětmi ZŠ Jiřího z Poděbrad. 

  Hodinu reflektujte (text max 1 normostrana). Zaměřte se mj. na kvalitu žákovských prací a na didaktické kategorie.

  Reflexi nasdílejte do svých složek na google disku.

  Okódujte stejným systémem jako minule ve trojicích.

  1. Zátiší u snídaně

  https://photos.app.goo.gl/7FduA5v4vsukRUnt2

  2. Jak na Šumavě obři vyhynuli

  https://photos.app.goo.gl/W3pR74C6apUrd9Yq2

  3. KAšny

  https://photos.app.goo.gl/7YrIp4aeKti8Sj092

  4. Kubistická židle

  https://photos.app.goo.gl/VZ74Tvf52FB5AbjPA

 • 7.4. Riverside school - náslech

  náslech v britské škole-bohužel ZRUŠEN

  kódování reflexí ZŠ Jiřího z Poděbrad

 • 14.4. Portfolio Reflexe vlastní tvorby

  Dobrý den,

  dnes jsem Vám zkoušela zavolat přes TEAMS, jak bylo domluveno., ale nikoho jsem se nedovolala. Navrhuji zkusit opět příští úterý 21.4. 9.50.

  Do té doby prosím doplňte reflexi Vv úkolů ze ZŠ Jiřího z Poděbrad. Děkuji těm, které již úkol odevzdaly.

  Úkol na tento týden: napsat krátkou reflexi na téma:

  -Jak vést reflektivní dialog, aby žák odhalil svůj tvůrčí záměr? (příklady otázek, ukázky úkolů vlastních i shlédnutých ...)

  -Jak reflektuji vlastní autorskou zkušenost? Jak ji transformuji do pedagogické činnosti? (ukázat na příkladech úkolů, které jste plánovaly...nebo na příkladech reflexí - třeba zde v předmětu, v seminárních pracích - i starších aj.) 

  Co zjišťuji o materiálech, o procesu tvorby, o typu úkolů...

  http://janpfeiffer.info/news/

  http://www.katerinaseda.cz/

  -Co z reflexí vyvozuji pro výuku Vv?

  DÚ3: Písemná reflexe uložit do Moodlu. 

 • 21.4. TEAMS diskuse

  1) reflexe hodiny ZŠ Korunovační - Portréty z Karlova mostu

  2) Kódování (této hodiny, resp. Vaše reflektované diskuse) nebo kódování jako takové;

  3) Kvalitu prací žáků ZŠ Jiřího z Poděbrad (digitální portfolio)

  4) Vaše reflektivní portfolio, zahájení zpracování

  5) domluva o podobě zkoušky předmětu Didaktika VV 4, která nás čeká v závěru semestru.

 • 28.4. Výzkum ve Vv, akční výzkum a A/r/tography - průběžné téma

  Metodologie výzkumů využívaných ve Vv.

  5. Výzkum ve Vv

  Metodologie užívaná v současných výzkumech v oblasti uměleckého vzdělávání, výtvarné výchovy, vizuální kultury aj. Akční výzkum, artography.

  Příklady angažované Vv s tendencí prozkoumat aktuální jevy ve výtvarné výchově v souvislostech, rozvoj profesního vzdělávání.

  http://www.image-identity.eu/

  http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/3013/VYTVARNI-PEDAGOGOVE-A-AKCNI-VYZKUM.html/

  http://artography.edcp.educ.ubc.ca/

  Umělecký kontext: Kateřina Šedá, projekty

 • 5.5. Příprava portfolia k SZZ

  samostatná práce, individuální konzultace

 • 12.5. Příprava portfolia k SZZ

  Příprava portfolia, individuální konzultace