Weekly outline

 • General

  O předmětu:

  Garantka kurzu LS 2021/2022: PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.; email: lucie.kluzova@fhs.cuni.cz

  Vyučující: PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D., doc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

  Témata tohoto kurzu vycházejí z biopsychosociálního modelu zdraví a nemoci. Důraz je kladen na roli těch psychologických faktorů, které významnou měrou přispívají k dobrému fyzickému a psychickému zdraví, a těch, které lze naopak považovat za rizikové z hlediska vzniku nejrůznějších poruch a nemocí.

  Témata:
  Psychologie zdraví, Zdraví a nemoc, Stres a strategie zvládání stresu, Copingové strategie, Regulace emocí, Kvalita života, Duševní pohoda - wellbeing, Resilience - hlavní koncepce, Odolnost ve smyslu hardiness, Burnout - syndrom vyhoření, Duševní hygiena, Mindfulness ad.

  Datum Jméno Téma
  22.2. LKK úvodní přednáška, požadavky, psychologie zdraví
  1.3. LKK psychologie zdraví, zdraví, nemoc
  8.3. IPŠ Biomedicínský vs. Biopsychosociální model zdraví a nemoci
  15.3. IPŠ Emoce a zdraví
  22.3. IPŠ Regulace emocí
  29.3. IPŠ Coping
  5.4. LKK Wellbeing
  12.4. LKK Resilience a odolnost
  19.4. LKK Resilience a odolnost
  26.4. EZ (?) Stres
  3.5. LKK Syndrom vyhoření
  10.5. LKK kvalita života, sociální nerovnosti ve zdraví
  17.5. LKK Předtermín

  Atestace:

  Atestace kurzu je založena na plnění průběžně zadávaných úkolů a závěrečném testu - viz informace na úvodní hodině (první najdete v první prezentaci). Úkoly reflektují aktuální dění ve společnosti. 

 • Wellbeing

 • Odevzdávárna úkolu (za výuku 12. 4. 2022)

  NSTRUKCE K DOMÁCÍMU CVIČENÍ:
  Prosím, ZAMYSLETE SE NAD TÍM, ZDA VE SVÉM ŽIVOTĚ DĚLÁTE NĚCO, CO MŮŽE MÍT POTENCIÁLNĚ NEGATIVNÍ DOPAD NA VAŠE ZDRAVÍ. MĚLO BY TO BÝT NĚCO, S ČÍM SE VÁM BUDE DOBŘE PRACOVAT A PRO CO SE DÁ VYMYSLET NĚJAKÁ STRATEGIE ŘEŠENÍ. MĚLO BY TEDY JÍT O NĚCO RELATIVNĚ MALÉHO.
  Může jít např. o to, že i když jste unavení, nejdete si večer lehnout, hodně času trávíte na sítích, těsně před spaním si dáte tabulku čokolády, zapomínáte si vzít vitamíny/předepsané léky, radši zvolíte výtah, i když před sebou máte schody a potřebujete třeba jen do druhého patra...  
  Zamyslete se nad tím, 1.) co u vás toto chování spouští/Čím to může být 2.) Co by vás motivovalo změnit vaše chování? Zkuste vymyslet, co by vám mohlo pomoci změnit vaše chování pozitivním směrem - směrem ke zdraví. 4.) jaké překážky vám mohou stát v cestě a co s nimi budete dělat?
  V přemýšlení si na pomoc můžete vzít různé teorie nebo strategie využívané v psychologii zdraví. Aplikujte je na sebe sama. Po zbytek semestru se pokuste strategii aktivovat. Bude se k ní vztahovat závěrečný úkol - reflexe.
  Do Moodle nemusíte napsat, co je Vaší "neřestí", ani konkrétní strategie, ale např. zevrubný plán nebo reflexi. Vše jen v rozsahu, v jakém uznáte za vhodné vzhledem k tomu, že jde o vás, nechci, abyste o sobě prozrazovali něco, co třeba nechcete. Můžete např. jen napsat, zda bylo těžké najít, čemu se věnovat nebo zda jste hned věděli, co to bude a strategii jste vymysleli snadno. Příklad uvádím níže.
  Konkrétní příklad, jak může vypadat Vaše rozvaha (ve zkratce):
  Zapomínání braní vitamínů - proč? Protože mám vždycky po ránu na spěch a zapomenu na to, pak si to uvědomím a mám pocity viny, ale stejně mě to nějak nepomůže si další den vitamíny vzít. Možná to je tím, že na vitamíny vlastně nevěřím, asi si potřebuju o jejich vlivu něco zjistit. Nepovažuju to vlastně za důležité, i když okolí říká, že to je důležité a přímo mi je doporučil doktor kvůli mé únavě a častým virózám. Cokoli Vás napadne... Strategie - podívám se na nějaké studie, které se věnují nedostatku vitaminu, který mi doktor doporučil. Zároveň si nastavím upomínku na mobilu, aby mě to upozornilo, že si to mám vzít. Zkusím najít, jestli je na to nějaká appka. Večer, když je klidněji, si připravím ranní vitamíny a léky na stůl, kde snídám... Budu sledovat, jak se cítím, když se mi to daří plnit.
  Mě z toho pošlete klidně jen toto:
  Konkrétní věc, kterou v souvislosti se zdravím zanedbávám mě napadla hned. Napadlo mě, co by za tím mohlo být a na základě toho mám 3 konkrétní nápady, jak to řešit. Jedna se týká toho, že příčinou problému je možná  můj nedostatek informací o dané problematice, což může ovlivňovat moje chování. Tedy 1. strategie je o získávání informací. Další dvě strategie jsou spíš o konkrétních činnostech, které mi pomohou nezapomínat danou činnost dělat. Zaměřím se i na emoce, které se mi s tím pojí. Zkusím to zařadit po zbytek semestru do každodenního fungování a uvidíme. 
  Podstatou tohoto cvičení je, abyste se mohli zamyslet nad vlastním zdravím a tím, jaké vlivy na vás mohou působit. Tedy, je hlavně pro vás. Splnění úkolu je rovno splnění docházky na hodinu 12.4. Zašlete jej prosím do další vyučovací hodiny.
  Já to budu dělat taky, ať v tom nejste sami a ať se  nám na konci líp diskutuje :-) 
  V případě dotazů pište.
  S pozdravem a přáním příjemného dne,
  Lucie Klůzová