Topic outline

 • 15. února

  Program:

  - seznámení s očekáváním / otázkami / požadavky studentů na seminář
  - seznámení s programem - mikrovyučování, náslechy ve školách, reflexe, diskuze
  - dotkli jsme se témat: jak se seznámit se školou, kam se chystám na praxi, skupinová práce - jak dělit studenty?, mateřský x cílový jazyk ve výuce

  Úkoly na 1. března:
  Příprava na náslech na GJK
  - seznámit se s ŠVP Gymnázia J. Keplera: jedna skupina se soustředí na obecnou charakteristiku školy, druhá skupina na výuku francouzštiny
  - promyslet a připravit metodu, pomocí které seznámím kolegy ze druhé skupiny s nabytými poznatky
  - prostudovat observační protokoly - k dispozici máte dva různé protokoly, jeden podrobnější, druhý stručnější, projděte je prosím, promyslete, který by vám mohl vyhovovat. V podrobném protokolu promyslete, co by vás na hodině zajímalo, které položce / části byste se chtěli věnovat.

  Autentický dokument delšího rozsahu
  - promyslete cíle, ke kterým by mohla směřovat práce s autentickým dokumentem, jako je kniha nebo film, vytvořte si seznam cílů a problémy, které vás v souvislosti s tím napadají

  Doodle k organizaci náslechů
  - vyplňte prosím doodle s možnostmi, které máte pro náslechy

  https://doodle.com/poll/cvdq83p9g5iysuvz?utm_source=poll&utm_medium=link

  Další seminář online se bude konat 1. března, odkaz na Zoom je stejný.

 • 1. března

  Program:

  - představení Gymnázia Jana Keplera na základě ŠVP (obecné informace a francouzština)

  - z prezentace nám vyplynulo několik otázek: co to znamená "dobrý učitel", co způsobuje / umožňuje prestižnost školy, co rozumíme "moderními přístupy"

  - příště se vrátíme k observačním protokolům a problematice autentického dokumentu

  • 8. března

   Program:

   - debata o výhodách a nevýhodách frontálního vyučování, součástí byla i úvaha nad PPT
   - debata o dalších metodách výuky - kvízy, interaktivní výuka

   Úkol na 15.března

   - přemýšlejte o tom, co to pro vás znamená být dobrý učitel. Možná se vám otevřou cesty i k tématu moderní přístupy. Své nápady a argumenty si zkuste připravit tak, že se při promýšlení necháte vést jinou metodou, než jste normálně zvyklí - zkuste například vytvořit myšlenkovou mapu, pracujte s kartičkami...