Themen für jede Woche

 • Allgemeines

 • Negativní a pozitivní pojetí svobody

  • Cohen, G.A., Iluze liberální spravedlnosti, kap. Svoboda a peníze, s. 141-163, případně celou kapitolu.

   Otázky:

   Jak Isaiah Berlin vymezuje svobodu (definice negativní svobody)?

   Proč dle Cohena nedostatek peněz omezuje negativní svobodu?

   Čím se dle Cohena liší a čím shoduje bezpeněžní společnost omezovaná vládou a peněžní hospodářství?

    

 • Teorie liberalismu (Rawls)

  • Rawls, Teorie spravedlnosti, s. 70-74

   Otázky:

   Jakým způsobem Rawls zdůvodňuje princip rovnosti?

   Čím je rovnost omezena?

 • Liberální multikulturalismus (Charles Taylor)

  Charles Taylor: Politika uznání, in příloha scany počínaje 10008 (s.41nn)

  Otázky:

  Jak Taylor chápe identitu?

  Co je cílem politiky multikulturalismu?

  Mají dle Taylora všechny kultury stejnou hodnotu? (viz poslední stránky Taylorova textu)

  https://uloz.to/file/mBsLB2DpE/multikulturalismus-charles-taylor-zip

   

 • Liberální demokracie jako konec dějin? Fukuyamova teze

  Fukuyama, Francis: Konec dějin a poslední člověk,

  přečíst s.11-21 (Úvodem)

  https://docplayer.cz/11258780-Francis-fukuyama-konec-dejin-a-posledni-clovek.html

  Otázky k četbě:

  V čem spočívá dle Fukuyamy konec dějin? O jaké filosofy se opírá a v čem?

  Jak charakterizuje liberální demokracii a globalizaci (zaměř se na pojem uznání a technologie)

   

 • Marxova politická teorie

  https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm

  Viz první část textu K židovské otázce.

  Jaký je rozdíl mezi občanstvím a společenským bytím člověka?

 • Problematika minulého režimu

 • Aktualizovaná idea socialismu (Honneth).

 • Problémy polistopadové české společnosti (Prokop)

 • 21. April - 27. April

 • 28. April - 4. Mai

 • 5. Mai - 11. Mai

 • 12. Mai - 18. Mai

 • 19. Mai - 25. Mai