Weekly outline

 • Sylabus, prezentace a četba

  Vážení a milí kolegové, vážené a milé kolegyně,

  vítejte na stránkách věnovaných kurzu Environmentální problematika Blízkého východu.

  * * *

  Sylabus kurzu:

  1. Seznámení, představení obsahu a struktury kurzu - organizace výuky a rozdělení úkolů; environmentální studia jakožto zastřešující perspektiva pro vědecké zkoumání interakcí mezi člověkem a přírodou; ekologické paradigma; základní pojmy a problémy, metodologické přístupy, rozsah uplatnění a uplatnitelnosti na region Blízkého východu

  2. Současný stav poznání v oblasti environmentálních studií Blízkého východu - dílčí přístupy a oblasti zkoumání, akademické instituce, existující literatura, témata zpracovaná i nezpracovaná; možnosti a meze uplatnění environmentální perspektivy při studiu kulturních, společenských a politických problémů

  3. Environmentální historie Blízkého východu I - stručný přehled historie oboru, metody a stav poznání, důležitost zahrnutí historické perspektivy do studia vztahů mezi člověkem a přírodou; první tematický blok: geografické a ekologické konstanty, dlouhodobé trendy

  4. Environmentální historie Blízkého východu II - druhý tematický blok: ekologické, demografické, ekonomické a politické proměnné, výkyvy, krize a katastrofy

  5. Environmentální historie Blízkého východu III - třetí tematický blok: od ekologie tradičních společností k ekologii modernizace a jejím neznámým

  6. Environmentální problémy Blízkého východu I - rozsah, klasifikace, příklady, současná i budoucí rizika 

  7. Environmentální problémy Blízkého východu II - evaluace sociálních a ekonomických dopadů, hledání příčin a řešení

  8. Voda a vodní zdroje - jejich získávání, využití, znečištění, vyčerpání a ochrana ve vztahu ke specifickým podmínkám v regionu

  9. Ropa a zemní plyn - ekologie a environmentální souvislosti těžby fosilních paliv v regionálním i globálním měřítku

  10. Environmentální problémy a jejich vztah k sociálním a politickým konfliktům - příčina, důsledek nebo pouhá hypotéza? úskalí studia souvislostí mezi přírodními a společenskými jevy a stanovování kauzality

  11. Ochrana životního prostředí z hlediska státu a státních institucí - historie, vývoj, trendy, mezistátní a mezinárodní spolupráce

  12. Ochrana životního prostředí z pohledu jednotlivce a občanské společnosti - podoby současného environmentálního aktivismu: protesty, etický konzumerismus; kultura a environmentální témata

  13. Nadcházející environmentální výzvy Blízkého východu - sociální, politická a ekonomická dynamika tváří v tvář klimatickým změnám

  * * *

  Níže naleznete prezentace z jednotlivých přednášek/seminářů a soubory s četbou na jednotlivé hodiny.