The project-based course will introduce students to the political analysis of governing in contemporary societies. The lectures will provide an overview of the main political science and policy studies perspectives and key concepts from the three dimensions – policy, polity, and politics. The students will engage these concepts in the simulation game where they will analyze and communicate a position of particular political actor toward a selected policy measure within a political system. The students will thus learn how to understand governing liberal democracies through the lens of political analysis.

Kurz je určen pro studenty/ky bakalářských programů FSV UK. Seznamuje studující se základy vzdělávací politiky jako interdisciplinárního výzkumného oboru. Studujícím bude představen základní pojmový aparát tohoto oboru i přístupy, kterými je možno vzdělávací politiku analyzovat a kriticky o ní diskutovat. To zahrnuje konceptuální rámec vzdělávací politiky obsahující, mimo jiné, cíle, nástroje, aktéry a efekty vzdělávání. Součástí kurzu bude ovšem také kritické zamýšlení nad smyslem a formami vzdělávání a učení v 21. století. Teoretické a empirické poznatky přitom budou vztahovány ke zkušenosti studujících.

Kurz je určený pro studující na začátku jejich bakalářského studia a představuje a rozvíjí základní akademické dovednosti jako je kritické čtení, akademické psaní, zacházení se zdroji ad.

Kurz je povinný v rámci programu Sociologie a sociální politika, Politologie a veřejná politika a Demografie se specializací na veřejnou a sociální politiku.