Assessment phase

Workshop timeline with 5 phasesSkip to current tasks
Setup phase
Submission phase
Assessment phase
Current phase
Grading evaluation phase
Closed
Instructions for assessment

Pokyny pro vypracování zpětné vazby k eseji 

Ve zpětné vazbě se pokuste odpovědět na tyto otázky:

  1. Splnil/a kolega/kolegyně všechny body zadání?
  2. Jak kvalitně bylo zadání naplněno?
  3. Co vás k práci vaší kolegyně/vašeho kolegy napadá? V čem je pro vás její/jeho práce inspirativní?

Rozsah: 1500 - 2000 znaků (včetně mezer)

Termín odevzdání: 30. červen 2019

Typ souboru: .doc, nebo můžete text vložit přímo do formuláře. 

Název souboru: dle jména kolegyně / kolegy, například: Novakova.doc

Hodnocení kolegyň / kolegů nemá vliv na výslednou známku kolegyně / kolegy, ovlivňuje pouze vaši známku.

Assigned submissions to assess