Topic outline

 • Úvod

  Alternativní pedagogika OPNZ0P104B 

  doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., e-mail: jana.strakova@pedf.cuni.cz, Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., e-mail: jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz 

  Cílem kurzu je seznámení se základními diskurzy ve vzdělávání a zprostředkování informací o vybraných alternativních směrech ve vzdělávání v České republice a ve světě. Formou prezentací, analýzy dokumentů, exkurzí a komentovaných videoukázek s následnou diskusí dostanete příležitost přemýšlet o principech, na kterých jednotlivé alternativní pedagogické směry stavějí, a metodách a přístupech, které používají. 

  V rámci kurzu budeme mít příležitost setkat se čtyřikrát - dvakrát na Pedagogické fakultě (3.3. a 12.5. ve Velkém sále) a dvakrát na exkurzích
  (14.4. a 28.4.) přímo ve školách. 

  • 1. setkání

   Setkání 1. termín bylo věnováno následujícím tématům:

   1. obsah a organizace kurzu, organizace exkurzí

   2. požadavky na klasifikovaný zápočet

   3. skupinová diskuse o zkušenostech studentů s alternativní pedagogikou, charakteristikách alternativní školy a postavení alternativních směrů v českém vzdělávacím systému

   4. prezentace Mgr. Jaroslavy Simonové, Ph.D. o hlavních diskurzech ve vzdělávání a základních typech alternativních škol 

   5. prezentace PhDr. Jany Nováčkové "Kdo má řídit vzdělávání dětí?"

   6. prezentace doc. RNDr. Jany Strakové, Ph.D. "Doplněk ke svobodným školám" 

   Informace o obsahu a organizaci kurzu, požadavcích na klasifikovaný zápočet a prezentace jsou přiloženy. 

  • 2. setkání

   Termín 2. setkání se nesejdeme na Pedagogické fakultě UK, ale půjdeme na exkurze do alternativních škol. Na exkurzi je nutné se přihlásit (na adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz). První vlna přihlašování proběhla na prvním setkání, k 5. 3. jsou volná už jenom místa na Waldorfském lyceu. 

   Exkurze do Waldorfského lycea

   Sraz je v 7:45 před školou. 

   Adresa: Křejpského 1501/12, Praha 4 - Opatov

   Exkurze do Gymnázia Duhovka

   Sraz je 8:50 před školou

   Adresa: Ortenovo náměstí 34, Praha 7 -  Holešovice

   • 28. 4. 2020

    Třetí setkání bylo věnováno následujícím tématům:

    1. skupinová diskuse o zkušenostech studentů z exkurzí

    2. prezentace Mgr. Jaroslavy Simonové, Ph.D. o Přírodní škole

    3. prezentace RNDr. Věry Růžičkové a studentek Zuzany Malé a Magdaleny Kriegrové z Gymnázia Na Zatlance - vzdělávací program Alt  

    4. zpětná vazba ke kurzu 

    Diplomovou práci, která srovnává systém výuky biologie na Přírodní škole, v Gymnáziu Na Zatlance (ŠVP Alt) a na Waldorfském lyceu, můžete nalézt zde