Topic outline

 • General

 • Úvod

  Alternativní pedagogika OPNZ0P104B 

  doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., e-mail: jana.strakova@pedf.cuni.cz, Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., e-mail: jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz 

  Cílem kurzu je seznámení se základními diskurzy ve vzdělávání a zprostředkování informací o vybraných alternativních směrech ve vzdělávání v České republice a ve světě. Formou prezentací, analýzy dokumentů, exkurzí a komentovaných videoukázek s následnou diskusí dostanete příležitost přemýšlet o principech, na kterých jednotlivé alternativní pedagogické směry stavějí, a metodách a přístupech, které používají. 

  V rámci kurzu budeme mít příležitost setkat se čtyřikrát - dvakrát na Pedagogické fakultě (3.3. a 12.5. ve Velkém sále) a dvakrát na exkurzích
  (14.4. a 28.4.) přímo ve školách. 

 • 1. setkání

  Setkání 1. termín bylo věnováno následujícím tématům:

  1. obsah a organizace kurzu, organizace exkurzí

  2. požadavky na klasifikovaný zápočet

  3. skupinová diskuse o zkušenostech studentů s alternativní pedagogikou, charakteristikách alternativní školy a postavení alternativních směrů v českém vzdělávacím systému

  4. prezentace Mgr. Jaroslavy Simonové, Ph.D. o hlavních diskurzech ve vzdělávání a základních typech alternativních škol 

  5. prezentace PhDr. Jany Nováčkové "Kdo má řídit vzdělávání dětí?"

  6. prezentace doc. RNDr. Jany Strakové, Ph.D. "Doplněk ke svobodným školám" 

  Informace o obsahu a organizaci kurzu, požadavcích na klasifikovaný zápočet a prezentace jsou přiloženy. 

 • 2. setkání

  Termín 2. setkání se nesejdeme na Pedagogické fakultě UK, ale půjdeme na exkurze do alternativních škol. Na exkurzi je nutné se přihlásit (na adrese jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz). První vlna přihlašování proběhla na prvním setkání, k 5. 3. jsou volná už jenom místa na Waldorfském lyceu. 

  Exkurze do Waldorfského lycea

  Sraz je v 7:45 před školou. 

  Adresa: Křejpského 1501/12, Praha 4 - Opatov

  Exkurze do Gymnázia Duhovka

  Sraz je 8:50 před školou

  Adresa: Ortenovo náměstí 34, Praha 7 -  Holešovice

 • 28. 4. 2020

  Třetí setkání bylo věnováno následujícím tématům:

  1. skupinová diskuse o zkušenostech studentů z exkurzí

  2. prezentace Mgr. Jaroslavy Simonové, Ph.D. o Přírodní škole

  3. prezentace RNDr. Věry Růžičkové a studentek Zuzany Malé a Magdaleny Kriegrové z Gymnázia Na Zatlance - vzdělávací program Alt  

  4. zpětná vazba ke kurzu 

  Diplomovou práci, která srovnává systém výuky biologie na Přírodní škole, v Gymnáziu Na Zatlance (ŠVP Alt) a na Waldorfském lyceu, můžete nalézt zde

 • Odevzdání eseje a zpětné vazby k eseji kolegyně / kolegy

 • Zdroje informací o pedagogických alternativách