Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva.

"Právník je teoretický časopis pro otázky státu a práva. „Vlajková loď“ ÚSP je nejstarší vycházející právní periodikum v České republice a jedno z nejstarších vycházejících v Evropě. Dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným právnickým časopisům v České republice.

Zaměření: Jako obecný právnický časopis přináší Právník články a komentáře o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. Pravidelně otiskuje recenze vztahující se k aktuálním knižním titulům a podává zprávy o konání významných konferencí, seminářů i o dalších vědeckých událostech v ČR i v zahraničí. Právník také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. Přijímá příspěvky na jakékoli aktuální právní téma." (Zdroj: https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/o-casopisu/zakladni-informace.html)

V archivu jsou dostupné články od čísla 2021/3 a starší.