Bulletin lidských práv

Odborný online časopis Centra pro lidská práva s krátkými články o aktuálním vývoji v oblasti lidských práv.