Numerické metody

Ke kurzu se vztahuje kapitola 4.