Elektronické proškolení (povinné)

Počínaje zimním semestrem ak. r. 2018 - 2019 mají všichni studenti přihlášení k plnění souvislé a náslechové praxe povinnost absolvovat elektronický kurz "Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi". Cílem kurzu je získat poznatky v řadě významných oblastí, které jsou nezbytné pro přípravu studenta na realizaci pedagogických praxí na základních a středních školách a také v různých typech školských a poradenských zařízení. Kurz seznamuje studenty se základními pravidly, požadavky a právy studenta v průběhu konání pedagogických praxí. Významnou součástí elektronického kurzu je proškolení studenta v oblasti minima školských právních předpisů, dále se kurz věnuje Zákonu č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, v neposlední řadě jsou studenti informováni o koncepčních otázkách práce současné školy. K přihlášení do kurzu, dostupného na adrese https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2463, je třeba být přihlášet do prostředí Moodlu UK a znát vstupní heslo ("skola hrou").

Last modified: Thursday, 12 March 2020, 4:41 PM