8) POSTROMANTISMUS, REALISMUS, NATURALISMUS: Gustave Flaubert, Stendhal, Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Émile Zola, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Anton Pavlovič Čechov, Lev Nikolajevič Tolstoj, Henrik Ibsen, Mark Twain, Hippolyte Taine,  Émile Hennequin (Postromantismus a nástup realismu: absurdita romantismu a grotesknost sentimentalismu (charakteristika realismu a naturalismu, reakce na dědictví romantismu, typické žánry realistické literatury, prostor a čas v realismu, postavy, náměty, témata: objevení města a městské periferie, jazyková a výrazová specifika literárního realismu, témata sociální a psychologická - psychologická kresba lidské bytosti, problematizace náboženství a náboženská skepse, vliv empirismu, pozitivismu a přírodních věd na literaturu a umění, nové přístupy v literární vědě a umělecké kritice)

 

Doporučená primární literatura:

de Balzac, Honoré: Lesk a bída kurtizán. Praha, Odeon 1985.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest. Praha, Academia 2007.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Bratři Karamazovi. Praha, Academia 2004.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zápisky z mrtvého domu. Praha, Odeon 2006.

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Praha, Odeon 2012.

de Maupassant, Guy: Ďábel a jiné povídky. Praha, Odeon 1997.

de Maupassant, Guy: Miláček. Praha, Garamond 2016.

de Musset: Alfred: Zpověď dítěte svého věku. Praha, Odeon 2015.

Stendhal: Červený a černý. Praha, Odeon 2015.

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Anna Karenina. Praha, Československý spisovatel 2009.

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Vojna a mír. Praha, Odeon 2010.

Zola, Émile: Břicho Paříže. Praha, Odeon 1969.

Zola, Émile: Germinal. Praha, Dobrovský 2015.

 

Doporučená sekundární literatura:

Abrams, Howard Meyer: Zrcadlo a lampa. Praha, Triáda 2001.

Hennequin, Émile: Vědecká kritika. Praha, Alois Wiesner 1897.

Exner, Milan: Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského. Liberec, Bor 2013.

Fischer, Jan Otokar: Balzac, Stendhal a základní otázky realismu. Praha, Svoboda 1979.

Hippolyte, Taine: Studie o dějinách a umění. Praha, Odeon 1978.

Hristić, Jovan: Čechov dramatik. Olomouc, Votobia 2003.

Lagarde, André; Laurent, Michard: Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond 2008.

Nietzsche, Friedrich: Mimo dobro a zlo. Praha, Aurora 2003.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Sainte-Beuve, Augustin: Podobizny a eseje. Praha, Odeon 1969.

Schopenhauer, Arthur: Svět jako vůle a představa, sv. I. Pelhřimov, Nová tiskárna 1997.

Svatoň, Vladimír: Román v souvislostech času. Praha, Malvern 2009.                                            

Zofia, Mitosek: Estetika pozitivismu: Hippolyte Taine. In: Mitosek Zofia: Teorie literatury: historický přehled. Brno, Host 2010.

Last modified: Friday, 10 January 2020, 11:23 PM