7) ROMANTISMUS V LITERATUŘE, FILOSOFII A UMĚNÍ: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Novalis, Johann Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich Wackenroder,  

Friedrich Hölderlin, Heinrich Heine, E. T. A. Hoffmann, George Gordon Byron, Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth, Percy Bysshe Shelley, Walter Scott, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Michail Jurjevič Lermontov, Alexandr Sergejevič Puškin (romantismus jako kulturně-historická epocha i transhistorický pojem: charakteristické rysy romantismu, literární žánry, postavy, témata, zobrazení přírody, romantická tragika i ironie, francouzský a anglický romantismus, varianty historického románu a proměny titánství, specifika ruského romantismu a tzv. zbytečný člověk, filosofické základy romantismu: koncept zrcadel a fragmentu, pojetí básníka, génia a tvůrčího gesta, problém imaginace a fantazie jakou dvou odlišných předpokladů tvorby, mystický romantismus vs. nihilismus, personifikace přírody a problém časovosti, emocionalita atd.)

 

Doporučená primární literatura:

Byron, George Gordon: Lyrika (výbor poezie). Praha, Mladá fronta 1959.

Dumas, Alexandre: Hrabě Monte Cristo. Praha, Albatros 1991.

Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera. Praha, Aurora 1995.

Heine, Heinrich: Kniha písní. Praha, Professional publishing 2007.

Heine, Heinrich: Meč a plamen. Praha, Mladá fronta 1962.

Hoffmann, E. T. A.: Noční kousky. Praha, Volvo Globator 2016.

Hölderlin, Friedrich: Světlo lásky. Praha, Československý spisovatel 1977.

Hugo, Victor: Chrám Matky Boží v Paříži. Praha, Academia 2009.

Hugo, Victor: Předmluva ke Cromwellovi. Praha, AMU / Kant 2006.

Jezerní básníci. Praha, Mladá fronta 1999.

Lermontov, Michail Jurjevič: Démon. Praha, Československý spisovatel 2012.

Lermontov, Michail Jurjevič: Hrdina naší doby. Praha, Odeon 1983.

Lermontov, Michail Jurjevič: Z plamene a jasu. Praha, Odeon 1978.

Novalis: Modrý květ. Heinrich von Ofterdingen. Praha, Fr. Topič 1940.

Novalis: Květinový prach. Praha, BB art 2005.

Scott, Walter: Ivanhoe. Praha, Albatros 1989.

Shelley, Percy Bysshe: Odpoutaný Prométheus. Praha, Mladá fronta 1962.

Tušivá rozpomnění: jezerní básníci. Praha, Jitro 2010.

 

Doporučená sekundární literatura:

Abrams, Howard Meyer: Zrcadlo a lampa. Praha, Triáda 2001.

Člověk romantismu a jeho svět, ed. François Furet. Praha, Vyšehrad 2010.

Hayová, Daisy: Mladí romantici. Praha, Metafora 2012.

Herder, Johann Gottfried: Uměním k lidskosti. Praha, Oikúmené 2006.

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis. Praha, Vyšehrad 2005.

Hrbata, Zdeněk; Procházka, Martin: Romantismus a romantismy. Praha, Karolinum 2005.

Krolop, Kurt; Stromšík, Jiří: Eseje o německé romantice. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2013.

Lagarde, André; Laurent, Michard: Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond 2008.

Novalis: Zázračná hra světa. Úvahy a fragmenty. Praha, Odeon 1991.

Novalis: Nové fragmetny. In: Nemeckí romantici. Bratislava, Tatran 1989.

Nietzsche, Friedrich: Mimo dobro a zlo. Praha, Aurora 2003.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Poe, Edgar Allan: Eureka. Praha, GRYF 1993.

Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby. In: Týž: K podstatě básnictví. Praha, Symposion 1928.                                                                                                                                         

Zofia, Mitosek: Historie a poznání: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In: Mitosek Zofia: Teorie literatury: historický přehled. Brno, Host 2010.

Last modified: Friday, 10 January 2020, 11:19 PM