Popis úkolů

Studenti průběžně řeší jednotlivá zadání maturitních testů z publikace Zhouf, J.: Písemné maturitní zkoušky do gymnaziálních tříd se zaměřením na matematiku, PedF UK Praha, 2014 a zakládají je do portfolia. 
Studijní materiály slouží jako opora k jednotlivým úlohám.

Last modified: Saturday, 7 December 2019, 5:52 PM