Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

bazilika sv. Václava

Bazilika sv. Václava se nachází na Smíchově, byla postavena koncem 1í. století.


K

Kostel Matky Boží před Týnem

Kostel Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám, nebo kostel Panny Marie před Týnem) se nachází na Starém Městě Pražském v blízkosti Staroměstské náměstí. Jeho stavba probíhala od poloviny 14. století do prvních desetiletí 16. století. Patří mezi umělecky nejvýznamnější pražské kostely to jak po stránce architektonické, tak svým dochovaným vnitřním mobiliářem. Jeho západní průčelí obrácené k náměstí tvoří jednu z nejznámějších dominant Prahy. Přední část kostela s portálem směřujícím do náměstí je obestavěna předsunutou zástavbou dvou domů, jedním z nich je Týnská Škola.

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Matky_Boží_před_Týnem

Tags:

S

Staroměstský Orloj

Staroměstský orloj, astronomické hodiny na věži Staroměstské radnice, jedna z nejvýznamnějších technických památek Prahy, českých zemí i celé Evropy, je dokladem vysoké úrovně vědy a hodinářského řemesla v Čechách počátku 15. století i staletí následujících. Věž, nyní vysoká 65,5 m, byla vystavěna kolem roku 1380. Orloj (hodinový stroj a astronomickou sféru) vytvořili hodinář Mikuláš z Kadaně a astronom Jan Ondřejův zvaný Šindel před rokem 1410, z něhož pochází první písemná zmínka o orloji. Kamenická výzdoba orloje je dílem parléřovské kamenické huti. Hodinář Jan z Růže zvaný Hanuš, kterému se autorství orloje ještě nedávno připisovalo, orloj v roce 1490 opravil, zdokonalil a doplnil kalendáriem (kalendářní deskou). Další opravy se orloj dočkal v letech 1552–60 (tehdy byl mj. dozdoben pohyblivými figurami), v dalších staletích byl ale zanedbáván a šel jen občas s dlouhými přestávkami. Roku 1787 se dokonce uvažovalo o prodeji stroje do starého železa, ale hodinář J. Landesberger za pomoci astronoma A. Strnada opravil alespoň mechanickou část, která pak fungovala do roku 1824. V ohrožení se unikát opět ocitl v roce 1861, kdy jeho plánovanému prodeji zabránila až veřejná sbírka. Po požáru roku 1864 byly doplněny nové dřevěné figury apoštolů, o rok později pražský hodinář L. Hainz opravil mechanickou část orloje, byla obnovena astronomická sféra a osazena nová kalendářní deska od J. Mánesa. Roku 1866 byl lihýř (vahadlo) nahrazen unikátním chronometrem mechanika R. Božka a orloj byl konečně spuštěn. Během Pražského povstání v květnu 1945 byl orloj těžce poškozen německým dělostřeleckým ostřelováním i následným požárem, po válce byl ale restaurován a roku 1948 bylo celé soustrojí s novými soškami apoštolů od sochaře V. Suchardy a s kopií Mánesova obrazového kalendáře znovu uvedeno do pohybu. Při opravě byl orloj připojen na elektromotor (předtím se natahoval klikou). Prozatím poslední větší opravy orloje se uskutečnily v letech 1979 a 2005.

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Staroměstský_orloj

 


T

Tančící dům

Tančící dům, postavený v roce 1996 ve stylu dekonstruktivismu, se nachází na Rašínově nábřeží.


V

Věž na žižkově

Jedinečný panoramatický 360° výhled
bude Vaši skvělou vzpomínkou na Prahu.
Tato věž nabízí kromě vyhlídky i restauraci,
bar, bistro a one room hotel.
Je skvěle dostupná a má vlastní parkoviště.

žižkovská věž
Převzato z: https://www.towerpark.cz/


Vinohradská vodárenská věž

Je bývalá vodohospodářská stavba památkové zóně Vinohrady, Vršovice a Žižkov, byla prohlášena kulturní památkou v roce 1991.

Postavena byla v novorenesančním stylu v roce 1882 dle návrhu architekta Antonína Turka a sloužila jako přečerpávací stanice a zásobárna vody pro městskou část Královské Vinohrady.

V nejvyšším patře, ve výšce 40 m, je vyhlídková terasa, která sloužila jako rozhledna.

Vinohradská vodárna


Ž

Žižkovská věž

Žižkovská televizní věž byla postavena v letech 1985 – 1992. O výstavbu věže, dosahující do výšky dvě stě šestnáct metrů se zasloužily Inženýrské a průmyslové stavby Ostrava. Věž byla postavena podle projektu architekta Václava Aulického a statika Jiřího Kozáka. Věž se skládá ze tří obrovských, válcových ocelových tubusů, které jsou dlouhé přes sto třicet metrů. V hlavním tubusu jsou umístěny dva rychlovýtahy a na konci tubus přechází do anténního nástavce, ze kterého vysílá digitálně jedenáct televizních a osm rozhlasových stanic. Šest rozhlasových stanic odtud stále vysílá analogově. Mimo to se zde nacházejí také   vysílače mobilních operátorů a také se zde měří kvalita ovzduší v Praze.