SLOVNÍK PRAHA


Hesla v tomto slovníku jsou významná místa v našem hlavním městě. Je možné vytvářet pojmy týkajících se  historických a kulturních památek, moderní architektury, místa skýtající sportovní vyžití nebo turisticky vyhledávaná místa. 

 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
No entries found in this section