Oznámení

POZOR: MATERIÁLY JSOU SPOLEČNÉ PRO PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ STUDIUM, ALE ČASOVÉ NASTAVENÍ BUDE ODLIŠNÉ PODLE ROZVRHU!  SLEDUJTE  V ZÁHLAVÍ KURZU VÝŠ, AKTUÁLNÍ POKYNY POD ZKRATKAMI: PS a KS

SEMINÁRNÍ PRÁCI JE TŘEBA VYPRACOVAT AŽ KE KONCI SEMESTRU PO DIDAKTICKÉ VÝUCE A VLOŽIT DO APLIKACE PRO ODEVZDÁVÁNÍ ÚKOLŮ  POUZE V JEDNOM SOUHRNNÉM SOUBORU:  DV_jmeno

Ostatní úkoly, anketu budete vypracovávat podle pokynů.

Nebojte se využít telefonické konzultace na tel. 604 256 451 vždy úterý a středu 9-11 (v případě zaneprázdnění zkuste jindy), POZOR - připravte si tedy zcela konkrétní dotaz K ŘEŠENÍ.

(No announcements have been posted yet.)