Problémy s naplněním výstupů oblasti Člověk ve společnosti

Tematický okruh člověk ve společnosti je různorodý, objevují se zde zde výstupy z průřezových témat: multikulturní výchovy, mediální výchovy, osobnostní a sociální výchovy.

Jak jste řešili otázky hodnocení naplnění zadaných výstupů?

U kterých témat považujete formulace výstupů za problematické a proč? 

(There are no discussion topics yet in this forum)