Ekologie

Re: Ekologie

by Dominik Dvořák -
Number of replies: 0

Dobrý večer, děkuji za odevzdanou prezentaci. Jak jsem psal k prvnímu úkolu, vybral jste si neokoukané téma a prezentaci jste připravil atraktivně. Oceňuju i odkaz na další informace.

Měl bych k ní přesto vícero připomínek:

(1) Po formální stránce bych příště rád viděl, aby byly aspoň naznačeny zdroje použitých obrázků nebo informací.

(2) Didakticky by stálo za to nějakou problémovou otázkou začít, ne až končit. To je právě princip konstruktivistické výuky - že navazujete na to, co do výuky vnáší žáci.

(3) Obsahově jste se zaměřil na důležitou myšlenku, ale ona je vlastně z oblasti ekonomie, ne ekologie. Jinými slovy, chcete vysvětlit žákům, že když je něco podezřele levné, tak to znamená, že část ceny "platí" někdo jiný - může to být životní prostředí, dělník pracující za nespravedlivou mzdu, stát, který přijde nějakým trikem o daně apod.

Nebo jinak řečeno: je to skvělé téma propojující několik  předmětů - přírodovědu, občanskou výchovu apod., ale chtělo by to ještě další promýšlení a dopracování.

Ale za ten hezký nápad vám zápočet uděluju.