Vláknina

Vláknina

by Denisa Kovaľová -
Number of replies: 1
In reply to Denisa Kovaľová

Re: Vláknina

by Dominik Dvořák -
Dobrý večer, děkuji za odevzdanou seminární práci. Oceňuji, že jste pamatovala na to aktivovat žáky prostřednictvím otázek, zařazením pokusu včetně návrhu hypotézy, že jste řádně uvedla zdroje, se kterými jste pracovala. Na druhou stranu, ještě by tam bylo hodně prostoru pro to navrženou lekci "dotáhnout". Obávám se například, zda na základě informací o pokusu mohou žáci opravdu předpovídat, co se stane. Podobně je otázka, které zařazené informace jsou funkční, a které naopak žáky budou od pochopení hlavního principu odvádět. Bohužel, v distanční formě a ještě navíc kvůli omezení kontaktní výuky nebyly podmínky pro to, abychom si ty věci společně víc rozebrali. Zápočet vám samozřejmě uděluji.