Rytmus v hudbě

Rytmus v hudbě

от Adéla Čuříková -
Количество ответов: 1
В ответ на Adéla Čuříková

Re: Rytmus v hudbě

от Dominik Dvořák -
Děkuji za druhou seminární práci. Podobně jako u jiných vašich kolegyň, ani tady není základním předmětem hodnocení odborný obsah, ale spíš šlo o to uvědomit si, že není lehké vybrat a uspořádat učivo, ať již jde o základní pojmy, nebo konkrétní fakta, kterými je ilustrujete. Kromě toho by učebnice měla také žáka aktivizovat prostřednictvím úkolů, umožnit mu ověřit si pochopení učiva prostřednictvím otázek apod. Při hodině byste samozřejmě pro žáky měla řadu aktivit na vytleskávání, ale i poslech apod., jenže učebnice by měla fungovat do značné míry samostatně. Za splnění obou úkolů vám uděluji zápočet, případně můžeme jejich podrobnosti ještě diskutovat u zkoušky.