Očkování

Očkování

by Michaela Kaštánková Pecháčová -
Number of replies: 1
In reply to Michaela Kaštánková Pecháčová

Re: Očkování

by Dominik Dvořák -
Oceňuji, že jste se zaměřila na aktuální a důležité téma a čerpala z hodnotných zdrojů. Nezapomeňte, že pokud použijete přímé (doslovné) citace ze zdrojů, tak ve všech jiných pracích - zejména potom v diplomce - je budete muset také jako přímý citát označit. Výkladový text jste vhodně doplnila otázkami pro žáky. Studenti se často zaměřují na otázky ověřující znalost faktů, vaše otázky zjišťují postoje žáků, mohly by vyvolat diskusi. Ovšem důležité je, aby v učebnici nebo ve výuce byly všechny typy otázek - jak na zapamatování faktů, tak na pochopení pojmů a principů, i ty na kritické myšlení s potenciálem vyvolat v hodině mezi žáky diskusi.