OPRAVA Závěrečná práce: Česká republika-demokratický stát

OPRAVA Závěrečná práce: Česká republika-demokratický stát

by Monika Buchtele -
Number of replies: 1
In reply to Monika Buchtele

Re: OPRAVA Závěrečná práce: Česká republika-demokratický stát

by Dominik Dvořák -
Vaše zpracování tématu se oproti prvnímu úkolu pozitivně posunulo. Přesto je tam řada věcí problematických. Například pro demokratické státy je typická dělba moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Vy podrobně popisujete, co dělá a nedělá prezident, což je jen jedna součást výkonné moci, ale vůbec neuvádíte, že základní součástí demokratického státu jsou soudy. Už vůbec by v učebnici nemuselo být uvedeno, kdo je zrovna premiérem a prezidentem (to by se učebnice musely po každých volbách vyměnit) - to by mohlo být řešeno jen otázkou pro žáky. V našem předmětu ovšem nejde o politologii nebo o ústavení právo, ale chceme si na vámi zvoleném příkladu ukázat, jak nelehké je vybrat a uspořádat učivo jakéhokoli tématu. Vám se to povedlo částečně. Práci přijímám a uděluji vám zápočet, případně o ní ještě můžeme diskutovat při zkoušce.