Přírodopis - 8. třída ZŠ

Re: Přírodopis - 8. třída ZŠ

by Dominik Dvořák -
Number of replies: 0
Náš úkol je poměrně těžký. Obávám se, že se vám úplně nepovedlo vyladit princip a jeho konkrétní ilustraci prostřednictvím konkrétních faktů. Kdybych vyšel z popisu funkce zraku, který máte, pak se mi zdá, že ta "velká myšlenka" by mohla být, že u každého smyslu vždy musí spolupracovat příslušný receptor a centrum v mozku. To je hezky popsáno ve třetím odstavci. Problém je, že v prvním odstavci o stavbě zrakového ústrojí mozek není zmíněn (myslím nesprávně), a u principů také ne.
Takže princip by mohl být, že součástí smyslového ústrojí je receptor, nervová dráha a odpovídající oblast v mozku. Jinak řečeno, když má příslušný smysl správně fungovat, musí spolupracovat receptor a mozek. To mi přijde netriviální, ne každý tomu rozumí, ostatně vy jste taky roli mozkového centra trochu pozapomněla, i když dál to máte dobře ilustrováno v posledním odstavci "faktů".
Otázky jsou vhodné spíše pro ověření konkrétních znalostí než pro zjištění předpokladů, s nimiž žáci k tématu přicházejí. Pokud by žáci věděli, na co se jich ptáte, tak už se nejspíš nepotřebují učit, že orgánem zraku je oko. Kdybych chtěl zjistit žákovské porozumění ve vztahu k výše uvedenému principu, zkusil bych třeba otázku: Může se stát, že někdo má perfektně zdravé obě oči, a přesto je nevidomý? Domnívám se, že dnes preferované označení je "nevidomí" lidé, nikoli "slepí".