Ekologie

Re: Ekologie

by Dominik Dvořák -
Number of replies: 0
Vybral jste si neotřelé a aktuální téma, které by mohlo žáky zajímat.
Váš návrh principů / velkých myšlenek:
Fast fashion neboli rychlá móda je velmi levná a lehce dostupná móda, která se vyrábí v obrovském množství bez ohledu na životní prostředí či pracovní podmínky zaměstnanců. Jde o masovou výrobu oblečení za nízké ceny. Tato filozofie rychlé výroby za dostupnou cenu se používá ve velkých maloobchodech, jako jsou například Zara, Primark, Adidas, Nike (podle české Wikipedie)
První a druhá věta mají blíž k definici (co je „fast fashion“) než k principu, ale ta velká myšlenka (princip) je v tom trochu schovaná. Třetí věta už je zase spíš fakt.
Princip bych viděl takto: Nízké ceny některých druhů zboží jsou dosahovány výrobou neberoucí ohled na životní prostředí či pracovní podmínky zaměstnanců.
K tomuto principu už pak můžeme přiřadit fakta:
Příkladem takové výroby je fast fashion (nebo vajíčka z klecových chovů…).
Většina vámi vybraných faktů je vhodná. Mezi fakta ALE nepatří následující.
• Neetické zacházení se zaměstnanci, využití dětské práce
• Využívání toxických látek
Zatím to jsou jen pojmy. Fakt se z toho stane např. takto:
Dětská práce se týká asi 150 milionů dětí. Při výrobě módního textilu se využívají látky, které jsou karcinogenní (mohou vyvolat rakovinu, např. některé azosloučeniny).
Otázky jsou navrženy spíš tak, aby po výuce zjistily, co si žáci zapamatovali, než aby pomohly odhalit dětská pojetí. Důležité je ptát se na žákovské představy vztahující se k obecným principům, ne (jen) zkoušet konkrétní fakta. Návrh otázky: Proč mohou být textilní výrobky tak levné, že je lidé snadno odloží, když vyjdou z módy, a koupí si nové?
“Vyjmenuj toxické látky” ?? Těch je známo asi čtvrt milionu.